پرسش های متداول

تمامی محصولات فروشگاه لیان پاروت اورجینال بوده و دارای تایید وزارت بهداشت میباشد. در صورت مطمئن شدن این موضوع میتوانید سریال محصول را به شرکت تولید کننده ایمیل زده و پیام اصل بودن محصول را دریافت کنید

تمامی محصولات حداقل با سه ماه به تاریخ انقضا ارسال میشود. و اکثر محصولات بالای ۱ سال و برخی تا ۲ یا ۳ سال تاریخ انقضا دارند. محصولاتی ک تا ۳ ماه اینده منقضی میشوند ارسال نمیشود. در قسمت اطلاعات هر محصول میتوانید تاریخ انقضا محصول را مشاهده کنید

زمان ارسال کالا در آبادان بصورت آتی و تا ۲۴ ساعت و در شهرستان های دیگر تا ۴۸ ساعت میباشد